Podešavanja

Tlak zraka - biometeorološka prognoza

Uvriježeno pravilo među ribolovcima o utjecaju barometarskog tlaka je kada: pada ili je nestabilan - loš ribolovni uspjeh, stabilan i nizak - dobar do vrlo dobar uspjeh, stabilan i visok - dobar uspjeh, u porastu i plima - vrlo dobar uspjeh. Ako je vaše mišljenje drugačije ova postavka vam omogućuje da prilagodite korekciju ribolovne ocjene prema vašem iskustvu.