Podešavanja

Preuzimanje podataka sa Interneta

U ovom prozoru određujemo koji će se podaci i za koje mjesto preuzimati sa Interneta koji nam inače služe za korekciju ribolovne ocjene.