Dijelovi programa

Dnevnik ribolova

Omogućuje upis te kasniji pregled i analizu svih podataka u svezi ribolova: datum, mjesto, trajanje, lokacija zatim i uvjeti na moru odnosno vodi: dubina, bistrina, valovitost, strujanje i uvjeti u zraku: oblačnost, smjer vjetra, tlak te na kraju i podaci o ulovu: vrsta ribe, komada, težina...