Dijelovi programa

Foto album

Omogućuje spremanje i organizaciju fotografija trofeja i sličnog po datumima ribolova.